lean management

Lean Manufacturing

Lean manufacturing - "szczupłe wytwarzanie". Organizacja produkcji mająca w swojej podstawie optymalizowanie procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie narzędzi lean takich jak np. skracanie czasów przezbrojeń (SMED). Inne popularne metody mające wpływ na doskonalenie produkcji to wdrożenie 5s (organizacja stanowiska pracy) lub wdrożenie kanban (samosterujący się system zarządzania zapasami). Zgodnie z przyjętymi zasadami implementacja" szczupłej koncepcji wytwarzania" poprzedzają szkolenia lean manufacturing, które uzmysławiają uczestnikom podstawowe cechy podejścia do zarządzania produkcji zwanego lean management.

inne definicje:

Kanban 5S SMED Lean Manufacturing Optymalizacja Produkcji Organizacja Produkcji